Caffe slicica naslovne pored logoa 200

DZT Banner FeelGood 470x90 EN

Održivi razvoj: Zeleni marketing - istina ili laž?

Ima dana kada osjetimo da gubimo tlo pod nogama. Bilo da govorimo o životu ili poslu, uvijek nas na nekom frontu čeka problem koji se pojavi iznenada ili neka situacija koja zahtijeva punu posvećenost kako bi došli do najboljeg rješenja. Međutim, postoje neki izazovi čiji uticaj prevazilazi domašaj čovjeka, a koji zahtijevaju zajedničku akciju na dugi rok kako bi omogućili kvalitetan život narednim generacijama. Održivi razvoj se zato nameće kao hipoteza savremenog biznis modela i strateško opredijeljenje modernih kompanija.

coca cola primjer zelenog marketingaPrimjer zelenog marketinga: Coca-Cola

Šta je pitanje trenda, a koliko zapravo djelujemo?
U novijoj istoriji, sigurno da nije bilo decenije u kojoj se više govorilo o zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Bez obzira na pojačana upozorenja koja svakodnevno dolaze od strane naučnika, naše navike kao potrošača mijenjaju se izuzetno sporo i upitno je da li te promjene čine više štete ili koristi. Šta je pitanje trenda, a koliko zapravo sistemski djelujemo pozitivno na okolinu?
U svijetu marketinga 4.0 to jest digitalnoj sadašnjosti, neosporno je da su kompanije i potrošači na višem stadijumu svijesti o neophodnosti uvođenja “zelenih” praksi u cilju smanjenja negativnog uticaja na okolinu. Države su se obavezale da će dostići ciljeve održivog razvoja do 2030. godine., a posebno je interesantan cilj 12 koji se odnosi na odgovornu potrošnju, odnosno racionalnu upotrebu resursa, smanjenje otpada i uvođenje održivih praksi u procese proizvodnje. 4p 1Potencijalni odgovor na rastuće zahtjeve za društveno odgovornim odnosom ka planeti Zemlji nalazi se u «zelenom» marketingu. Ovaj koncept, koji se često naziva i «ekološkim» ili «održivim», zasniva se na prodaji proizvoda i usluga na osnovu njihovih prednosti po životnu sredinu. Iako na kratak rok ovakav pristup proizvodnji, pakovanju, logistici, energetskoj efikasnosti i upravljanju otpadom, djeluje kao trošak za svaku kompaniju, na dugi rok je sigurno vrijedna investicija. Istraživanja pokazuju da su kupci spremni da plate veću cijenu zelenih proizvoda, a u vezi sa tim je i rastuća lojalnost prema brendu koji je posvećen održivom razvoju. Rezultati globalnog istraživanja o korporativnoj društvenoj odgovornosti koje je Nielsen sproveo na uzorku od 30.000 potrošača u 60 zemalja, pokazuju da čak 55% ispitanika bi radije platilo veću cijenu ukoliko proizvod ima pozitivan uticaj na društvo i okolinu. 


CRNA GORA JE EKOLOŠKA DRŽAVA I TAKVO OPREDIJELJENJE NIJE SAMO DEKLARATIVNO, VEĆ TREBA DA SVE NAS INSPIRIŠE DA POSTANEMO BOLJI, DA VOLIMO SVOJU ZEMLJU I DA BUDEMO INSPIRACIJA SVIMA, PA I TURISTIMA, KAKO SE ČUVA PRIRODA


Uloga koncepta «4P»
U implementaciji zelenog marketinga svakako ostaje važno razmotriti čuveni «4P» koncept koji se odnosi na sam proizvod, cijenu, kanale distribucije i promociju. Neka istraživanja pokazuju da je promocija prevazišla značaj cijene, što govori u prilog razvijanju zelene marketing strategije. Ulaganjem u marketinške kampanje moguće je prevazići problem «visoke cijene» u korist drugih prednosti koje proizvod nudi.
Uzmimo za primjer proizvođača organskog voća i povrća čija glavna djelatnost je prodaja lokalnih proizvoda visokog kvaliteta. Kako bi stekao konkurentsku prednost na tržištu, jasno je da se mora obratiti vrlo specifičnoj tržišnoj niši i pažljivo osmisliti pristup. Poznato je da se kuća gradi na dobrim temeljima. Zato, prvo pitanje koje se nameće jeste sam proces proizvodnje odnosno njegova usklađenost sa zakonskim normama za organsku proizvodnju. Proizvod mora zadovoljavati sve kriterijume i posjedovati potrebne sertifikate. To je obavezan korak u potvrdi kvaliteta i svojevrsna garancija pouzdanosti koju kupci danas očekuju od brenda. Pakovanje takođe mora ispratiti zelenu orijentaciju, te treba izbjegavati plastična pakovanja za proizvode. Dizajn i vizuelni elementi na pakovanju su značajan marketinški alat za edukaciju potrošača koji nisu dovoljno informisani. Zatim, način dostave je važan, kupce treba informisati da li kompanija utiče pozitivno na smanjenje štetnih CO2 emisija prilikom transporta. Takođe, potrebno je ispitati mogućnost za reciklažom ili ponovnom upotrebom pakovanja, kako bi zaokružili ciklus. How To Reduce The Carbon Footprint copy copyULOGA MARKETINGA JESTE DA EDUKUJE, INFORMIŠE I DA POSVEĆENIM AKCIJAMA PODIGNE SVIJEST POTROŠAČA O ZNAČAJU ODGOVORNOG PONAŠANJA PREMA OKOLINI.


Kada su u pitanju usluge, treba razmotriti mogućnosti uštede energije na svakom koraku. I ne samo to, korak dalje je razmišljati o načinima na koji možete pomoći zajednici da bude samo-održiva. Edukujte vaše potrošače i budite nosilac promjene. Jedna od aktuelnih tema je štetan uticaj plastike za jednokratnu upotrebu. Uvođenjem inovativnih rješenja moguće je istaći se kao društveno odgovorna firma koja u saradnji sa potrošačima, čini cijelu zajednicu boljim mjestom za život.

 

Šanse za održivi turizam
Turizam učestvuje sa približno 5% u emisiji štetnih gasova, najvećim dijelom kao posljedica avio prevoza, a prema procjenama taj udio će se duplirati do 2035. godine, ukoliko ne djelujemo u pravcu suzbijanja ovih negativnih uticaja. Održivi turizam ima za cilj da na sveobuhvatan način sagleda sve činioce u turističkoj industriji koji utiču na ukupan ekonomski, društveni život i životnu sredinu, a glavni faktori koji utiču na održivost su emisija štetnih gasova, očuvanje biodiverziteta, upravljanje otpadom i očuvanje vodoizvorišta. Eko destinacija, dakle, nastaje sinergetskom akcijom države, biznisa, nevladinih organizacija, lokalnog stanovništva, odnosno svih koji na bilo koji način doprinose stvaranju turističkih sadržaja i koji odgovorno koriste prirodne i društvene resurse.
Jedan od dostupnih načina za afirmaciju zelenog poslovanja u zaštiti životne sredine svakako je sticanje sertifikata, poput evropske ekološke oznake "EU Ecolabel". Međutim, značajnu razliku prave male promjene poput uvođenja pametnih sistema za uštedu energije ili sistema za prečišćavanje otpadnih voda i tretman čvrstog otpada.
«Zeleni» potrošači pokazuju visok stepen odgovornosti prema životnoj sredini. Oni su ekološki osviješćeni i koriste svoju kupovnu moć da odaberu proizvode koji ne štete ili imaju najmanje negativnog uticaja na okolinu. Uloga marketinga jeste da edukuje, informiše i da posvećenim akcijama podigne svijest potrošača o značaju odgovornog ponašanja prema okolini.

ecolabel
Jedan od dostupnih načina za afirmaciju zelenog poslovanja u zaštiti životne sredine svakako je sticanje sertifikata, poput evropske ekološke oznake "EU Ecolabel".

Crna Gora je ekološka država i takvo opredijeljenje nije samo deklarativno, već treba da sve nas inspiriše da postanemo bolji, da volimo svoju zemlju i da budemo inspiracija svima, pa i turistima, kako se čuva priroda. Promjene kreću na nivou mijenjanja navika, bilo da su u pitanju pojedinci, kupci ili preduzeća – ciljevi održivog razvoja su univerzalni.

 

 Caffe Montenegro logo bijeli

Jedini specijalizovani časopis o ugostiteljstvu i turizmu u Crnoj Gori

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

E-mail: redakcija.caffemontenegro@gmail.com

Podgorica

 

CAFFE MONTENEGRO u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!